POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta Politică de Confidențialitate reglementează modalitatea în care datele cu caracter personal pe care THESQUAD le colectează de la persoanele fizice UTILIZATORII ai platformei, inclusiv datele cu caracter personal ale reprezentanților companiilor partenere in calitate de BENEFICIARI, sau datele pe care aceștia le furnizează, vor fi prelucrate de către THESQUAD. Definițiile din cadrul documentului TERMENI ȘI CONDIȚII se aplică deopotrivă și prezentei Politici de confidențialitate.   Utilizând în continuare SITE-ul, înțelegeți că navigarea pe pagina/secțiunile web ale THESQUAD și respectiv interacțiunea cu serviciile platformei presupune solicitarea anumitor date cu caracter personal care vă aparțin, iar refuzul de a ne oferi aceste date poate rezulta în imposibilitatea de a fi selectat în vederea recrutării pentru activitățile alocate în cadrul diferitelor PROIECTE.   Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și despre modul în care utilizăm datele voastre personale și vă informăm totodată despre drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.   Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea SITE-ului, vi se va solicita consimțământul pentru unele dintre activitățile de prelucrare ale datelor personale care vă aparțin, desfășurate de THESQUAD în conformitate cu articolul 3 din prezenta Politică.   În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de activitățile de prelucrare ale datelor voastre personale în cadrul SC. GRUP SAPTE S.A. (denumirea prescurtată „G7”), vă rugăm să ne contactați prin utilizarea următoarelor informații de contact: Adresa: Cluj – Napoca, str. Ceahlău nr.11, Județul Cluj, cod poștal 400488; Telefon: 0264422566 (apel cu tarif normal în rețeaua Telekom); E-mail: contact@thesquad.ro   Dacă transmiteți către THESQUAD o solicitare de acces la activitățile de prelucrare ale datelor voastre personale pentru a primi informații, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre informatice pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, THESQUAD va furniza informațiile pe care le deține în momentul transmiterii răspunsului către solicitant, chiar dacă acestea vor fi diferite de informațiile stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor voastre personale este o procedură pe care THESQUAD ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.  
 1. Informații de contact ale entității care realizează activitățile de prelucrare descrise:
  Societatea Comerciala SC. GRUP SAPTE S.A. WEBSITE: http://thesquad.ro/ Adresa sediului social: Cluj – Napoca, str. Ceahlău nr.11, Județul Cluj; Ne puteți contacta prin: E-mail: contact@thesquad.ro Prin telefon: 0264422566 (apel cu tarif normal în rețeaua Telekom); Prin poștă: Cluj – Napoca, str. Ceahlău nr.11, Județul Cluj, cod poștal 400488.  
 1. Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
  Stocăm și prelucrăm date personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin acceptarea Politicii de utilizare a fișierelor cookie, înregistrarea în platformă prin crearea unui CONT sau prin unui PROFIL, completarea unui formular de contact, prin abonarea la newsletter-ul companiei sau prin transmiterea unui acord în forma scrisă cerută de lege. Ca urmare a colectării oricărei alte date personale, veți fi informat în prezenta Politică sau în secțiunile respective ale SITE-ului despre scopul intenționat al utilizării acestor date și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor personale. Datele personale care vă aparțin vor fi dezvăluite sau transmise în alt mod doar dacă este necesar pentru punerea în aplicare a unui contract încheiat cu UTILIZATORII/PROMOTERII, pentru prestarea activităților sau pentru obținerea prealabilă a unui acord în format scris sau electronic.   Datele voastre personale includ informații care ne oferă posibilitatea de a vă identifica direct sau prin combinarea acestor date cu alte informații, spre exemplu numele vostru, numărul de telefon personal, adresa de e-mail, informații despre domiciliul stabil, sau alte informații necesare pentru completarea unui PROFIL. Toate informațiile care nu pot fi utilizate pentru a vă identifica, inclusiv dacă sunt combinate cu alte informații, sunt clasificate ca nefiind date cu caracter personal.  
 1. THESQUAD colectează date cu caracter personal, ale UTILIZATORILOR/PROMOTERILOR persoane fizice, în următoarele scopuri:
  – ne asigurăm că SITE-ul și secțiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile UTILIZATORILOR noștri; – pentru afișarea modulelor de e-learning în scop de formare și a informațiilor utile în legătură cu EVENIMENTELE sau PROIECTELE aflate în desfășurare sau care urmează; – pentru afișarea joburilor disponibile pentru fiecare județ; – publicarea conținutului accesibil UTILIZATORILOR noștri în raport cu preferințele acestora; – informațiile despre CONTUL înregistrat pe SITE, pentru a permite accesul cu ușurință la PROFIL; – pentru a detecta potențiale tentative de fraudă, a ne asigura că îndepliniți criteriul obligatoriu de vârstă și a vă afișa CONTINUT care vă interesează; – pentru participarea UTILIZATORILOR la evenimentele destinate comunității de UTILIZATORI/PROMOTERI organizate de THESQUAD în cadrul platformei; – pentru încasarea remunerației achitate de THESQUAD pentru activitatea PROMOTERILOR; – pentru prevenirea eventualelor fraude prin detectarea comportamentului fraudulos sau de natură a prejudicia compania sau interesele altor UTILIZATORI și în scopul detectării și prevenirii comportamentelor neadecvate de pe website, de natură a prejudicia UTILIZATORII sau activitatea companiei; – colectarea informațiilor despre istoricul interacțiunilor avute cu conținutul SITE-ului, în scopul menținerii contactului cu UTILIZATORII; – folosim în cadrul SITE-ului fișiere cookies, stocând astfel temporar fișiere de mici dimensiuni în terminalul UTILIZTORULUI pentru accesarea CONTINUTULUI SITE-ului nostru și prelucram date cu caracter personal virtuale (IP, geo localizare), pentru a îmbunătăți securitatea accesului și a traficului pe website, precum și pentru a adapta serviciile oferite, pentru a veni în întâmpinarea UTILIZATORILOR noștri.  
 1. Datele cu caracter personal pe care le utilizăm și temeiul legal al prelucrării
  THESQUAD vă oferă posibilitatea de a lucra în activități care nu necesită o anumită calificare prealabilă, în cadrul unor evenimente de promovare a unor produse, servicii sau chiar a imaginii unor dintre cele mai mari branduri (companii) din țară, denumite PROIECTE, prin înregistrarea in cadrul platformei online THESQUAD prin crearea unui CONT și completarea informațiilor de PROFIL. Fie că doriți să ne contactați online, prin telefon sau în orice alt mod aflat la dispoziția voastră, date personale și informații vă sunt solicitate de către THESQUAD sau sunt transmise in cursul înregistrării în platformă.   Primim de asemenea informații tehnice despre dispozitivul de pe care accesați SITE-ul sau date de acces cum ar fi locația geografică, obținute prin intermediul cookie-urilor în momentul în care interacționați cu serviciile noastre. Colectăm astfel informații pe care le utilizăm în scopuri de analiză și studiu pentru evaluarea activității noastre comerciale. De asemenea, este posibil să primim informații despre voi de la terțe părți, parteneri ai THESQUAD, cum ar fi activitatea prestată pentru BENEFICIARI în cadrul PROIECTELOR, sau, în anumite condiții, informații transmise sau obținute de la banca cu care colaborăm în legătură cu o plată efectuată către voi.   În relație cu THESQUAD, vă solicităm să ne acordați anumite informații specifice cerute de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Totuși, în cazul în care refuzați acordarea unora dintre informațiile solicitate, putem fi puși în imposibilitatea de a vă oferi în mod optim serviciile puse la dispoziție în cadrul platformei. Spre exemplu, nu vă putem recruta în vederea alocării pentru un PROIECT fără va crea un CONT de BRAND ENDORSER (vezi definiția din cadrul TERMENI SI CONDITII). În cazul în care o anumită informație este solicitată în mod obligatoriu pentru realizarea unui anumit serviciu, vă vom informa prin calificarea respectivei informații cu o steluță ca fiind «obligatorie». Informațiile obligatorii sunt de regulă cele necesare pentru înregistrarea PROMOTERULUI în REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENTA A UTILIZATORILOR, pentru efectuarea plătii remunerației cuvenite PROMOTERULUI si transmiterea de către acesta din urmă a documentelor doveditoare a contului IBAN și a datelor din cartea de identitate. Alte informații cu caracter obligatoriu pot fi solicitate de asemenea pentru îndeplinirea unor condiții solicitate de BENEFICIAR pentru alocarea persoanelor potrivite pentru PROIECTUL respectiv.     Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:   Date necesare pentru crearea unui CONT INITIAL (BASIC) pentru accesarea modulelor de e-learning si a sesiunilor de instruire online – nume de utilizator si parola sau aveți posibilitatea de a va loga in platforma cu contul de Facebook sau Instagram. Temeiul legal al acestei prelucrări îl reprezintă art. 6 lit. b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), respectiv executarea contractului încheiat la care persoana vizata (UTILIZATORUL) este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.   Date necesare pentru crearea unui CONT de BRAND ENDORESR pentru aplicarea la joburile disponibile in cadrul PROIECTELOR – nume și prenume, adresa de e-mail, parola și nume de utilizator. Temeiul legal al acestei prelucrări îl reprezintă art. 6 lit. b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), respectiv executarea contractului încheiat la care persoana vizata (UTILIZATORUL) este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.   În eventualitatea în care utilizați aplicația Facebook sau Instagram pentru a accesa contul înregistrat în platforma, reținem informații despre modul de accesare al SITE-ului împreună cu unele informații preluate din contul tău de Facebook sau Instagram, cum ar fi poza de profil.   Date necesare pentru crearea unui PROFIL de UTILIZATOR/PROMOTER (pentru transmiterea către compania GRUP SAPTE S.A. care deține și administrează platforma, informații relevante necesare pentru recrutare:
 • Date de contact: nume, data nașterii, sex, informații din cartea de identitate inclusiv CNP, adresa de e-mail, informații despre domiciliul stabil sau flotant dacă este cazul;
 • Date despre nivelul de educație: ultima scoală absolvită, numele scolii, profilul și anul absolvirii;
 • Date despre alte aptitudini: limbi străine vorbite, dobândirea permisului de conducere;
 • Date despre fizionomie (exclusiv pentru PROIECTELE care necesită o uniformă sau o anumita ținută): înălțime, greutate, număr la încălțăminte, mărime tricou, dimensiune pantaloni;
 • Imaginea UTILIZATORULUI (pentru cazurile in care este necesara întocmirea unei legitimații de reprezentant al BENEFICIARULUI sau pentru accesul în anumite locații de desfășurare a PROIECTULUI, precum si pentru a compara imaginea foto transmisă cu fotografia din cartea de identitate pentru siguranța alocării persoanei potrivite pentru EVENIMENT): imagine foto în condițiile și dimensiunile solicitate în cadrul platformei;
 • Copie de pe cartea de identitatea a UTILIZTORULUI;
 • Copie de pe extrasul bancar în care să fie vizibil contul IBAN în care UTILIZATORUL/PROMOTERUL dorește să îi fie virată REMUNERAȚIA.
Temeiul legal al acestei prelucrări îl reprezintă art. 6 lit. b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), respectiv executarea contractului încheiat la care persoana vizata (UTILIZATORUL) este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.   Date digitale – adresa IP, informații despre pofilele înregistrate de UTILIZATORI pe rețele de social media (Facebook, Instagram) dacă accesați platforma THESQUAD utilizând aceste conturi, aplicații utilizate sau localizarea geografică din care accesați serviciile noastre. Temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim pentru dezvoltarea continuă a funcționalităților website-ului nostru pentru a vă oferi informații cât mai relevante. Când accesați servicii prin intermediul internetului sau al serviciilor mobile, date și informații tehnice vor fi procesate în mod inevitabil, pentru a vă oferi conținutul și funcționalitățile pe care le punem la dispoziție afișându-le pe dispozitivul vostru electronic (smartphone, tabletă, laptop). Aceste date sunt procesate de fiecare dată când accesați servicii prin intermediul internetului, indiferent cine este operatorul.   Date personale provenite din mesaje, sau conținut în urma unei conversații purtate cu reprezentanții THESQUAD – comunicările realizate de UTILIZATORI/PROMOTERI prin intermediul telefonului, poștă, prin contul unei rețele de socializare, formulare de contact existente pe SITE sau alte mijloace de comunicare, colectăm și stocăm conținutul acestor mesaje. Temeiul legal al acestei prelucrări îl reprezintă executarea contractului încheiat la care persoana vizata (UTILIZATORUL) este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Aceste mesaje pot fi înaintate către departamentul responsabil pentru rezolvarea solicitării transmise în atenția THESQUAD, iar dacă utilizăm aceste informații în relație cu alți parteneri (spre exemplu pentru a transmite opinia voastră BENEFICIARILOR, aveți opțiunea de a restricționa utilizarea anumitor informații indicând exact datele pe care le putem face cunoscute, iar în acest caz, nu vom transmite informația către partenerul nostru sau o vom face fără a transmite datele voastre cu caracter personal. La aceasta dată, nu vom înregistra convorbirile telefonice purtate cu reprezentanți ai THESQUAD.   Date personale necesare pentru completarea REGISTRULUI ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A PROMOTERILOR (ZILIERI) și a ACORDULUI DE COLABORARE IN BAZA LEGII 52/2011 (Acord de zilier). Temeiul legal al acestei prelucrări îl reprezintă îndeplinirea unei obligații legale care îi revine THESQAD în calitate de Operator de date cu caracter personal. In acest sens prelucram: nume, data nașterii, sex, informații din cartea de identitate inclusiv CNP, adresa de e-mail, informații despre domiciliul stabil sau flotant dacă este cazul, precum si numele si prenumele părinților sau a reprezentanților legali si a semnăturii indescifrabile a acestora pentru semnarea ACORDULUI PĂRINȚILOR SAU AL REPREZENTANȚILOR LEGALI.   Nu trebuie să ne acordați date personale, dar dacă nu o faceți, este puțin probabil să beneficiați de o experiență optimă în relație cu THESQUAD sau putem fi puși în imposibilitate de a intra într-o relație de colaborare cu voi. Neacordarea datelor este alegerea voastră și noi respectăm această alegere.   De asemenea, pentru garantarea securității SITE-ului avem în vedere implementarea unor soluții de securitate pentru anonimizarea și agregarea datelor voastre personale (astfel încât acestea să nu vă identifice) și pentru a le folosi în scopuri precum testarea sistemelor noastre informatice, cercetarea și analiza datelor, îmbunătățirea funcționalităților SITE-ului și dezvoltarea de noi servicii. Măsurile de securitate pot fi implementate de către și în relație cu terțe părți specializate.  
 1. 5. Principiile de prelucrare a datelor personale
  Respectăm principiile de prelucrare si de protecție a datelor astfel, datele voastre cu caracter personal vor fi:
 • prelucrate în mod legal, corect și transparent;
 • colectate numai pentru un scop valid pe care l-am explicat în mod clar și care nu sunt folosite într-un mod incompatibil cu acest scop;
 • relevante pentru scopul pe care vi l-am comunicat și limitat numai la acele scopuri;
 • corecte și actualizate;
 • nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile descrise;
 • stocate în siguranță.
 
 1. Cum obținem aceste date:
  Direct de la voi:
 • După înregistrarea pe SITE prin crearea unui CONT;
 • După ce ați completat formularele cu câmpuri predefinite disponibile pe SITE în vederea creării unui PROFIL sau a inițierii unui contact utilizând informațiile disponibile în secțiunea „Contact” sau informațiile existente pe pagina companiei din rețelele de socializare (Facebook, Instagram), ori prin abonarea la newsletter;
 • După interacțiunea voastră telefonică cu reprezentanți ai companiei sau prin intermediul poștei electronice (e-mail);
 • Prin completarea informațiilor de PROFIL.
 
 1. Către cine transmitem datele voastre personale și rezultatele activităților noastre de prelucrare (rapoarte, liste, etc.):
  BENEFICIARII noștri: Dezvăluim/transmitem anumite informații BENEFICIARILOR noștri pentru a desfășura activități în cadrul PROIECTELOR pentru care sunteți recrutat.   În orice caz, dezvăluim/transmitem datele voastre personale sau informații despre aceste date, dacă este necesar, în formatul care ne este solicitat și care corespunde scopurilor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate și numai partenerilor noștri contractuali cu care am încheiat acorduri de prelucrare a datelor voastre personale și care garantează protecția datelor voastre personale, a drepturilor și libertăților garantate în raport cu legislația aplicabilă. Lista actualizată a partenerilor contractuali, în relație cu care THESQUAD prelucrează datele personale care vă aparțin poate fi transmisă la cerere prin e-mail sau fizic, prin poștă, utilizând datele de contact puse la dispoziție la articolul 1 din prezenta Politică.   AUTORITATI PUBLICE: Putem fi de asemenea obligați în unele cazuri, să dezvăluim autorităților publice (de exemplu, Inspectoratul Teritorial de Munca sau autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională Privind Protecția Consumatorilor, autorități de supraveghere financiară, etc.), datele voastre personale sau informații despre activitățile de prelucrare pe care le desfășurăm, însă numai pentru a ne conforma unor obligații legale bine definite.     BENFICIARII va pot solicita la rândul acestora date cu caracter personal, însă THESQUAD nu este responsabilă pentru demersurile realizate de către BENFICIARI si nici pentru datele pe care le puneți la dispoziție la cerere sau din propria inițiativă către orice terță parte.  

8. Legalitatea prelucrării datelor personale

 

THESQUAD este responsabilă pentru activitățile de prelucrare a datelor personale care vă aparțin pe întreaga durată a relației pe care o aveți cu compania. Respectăm principiile de prelucrare instituite în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și integrăm aceste principii în procesele interne ale SITE-ului și în practicile noastre interne.

 

Activitățile de prelucrare realizate de către THESQUAD sunt necesare pentru executarea PROIECTELOR la care UTILIZATORUL este parte sau sunt necesare pentru inițierea demersurilor în vederea recrutării, ca urmare a înregistrării de către UITILIZARTOR prin crearea unui CONT si completarea informațiilor de PROFIL in platforma THESQUAD. De asemenea, activitățile de prelucrare sunt realizate de companie în scopul interesului comercial al acesteia, respectiv acela de a comercializa produse pe internet (online) în conformitate cu legislația aplicabilă în materie.

Activitățile de Marketing desfășurate (promoții și campanii de prezentare a serviciilor THESQUAD) indiferent de mijloacele de desfășurare a acestora, sunt realizate de către companie exclusiv prin obținerea consimțământului prealabil al UTILIZATORILOR/PROMOTERILOR, daca se dorește utilizarea datelor cu caracter personal care le aparțin.

 9. Unde vă prelucrăm datele?

  Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această Politică. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel național, respectiv în România unde compania GRUP SAPTE S.A. care deține si administrează SITE-ul THESQUAD, își are sediul social (Cluj – Napoca) și își desfășoară activitatea comercială precum si în Irlanda unde Google și Facebook/Instagram au localizate servere si tot in Irlanda, Dublin, pentru informațiile reținute de compania Moodle Pty Ltd care a facilitat construcția secțiunii de e-learning a platformei THESQUAD.   În cazul în care prestatorii sau colaboratorii noștri vă prelucrează datele cu caracter personal în țări care nu oferă un nivel suficient de protecție a drepturilor voastre, evaluăm cu atenție toate circumstanțele și ne asigurăm că au fost introduse garanții adecvate, astfel încât drepturile voastre să nu fie în niciun fel încălcate. În cazurile în care vă prelucrăm datele în afara Spațiului Economic European, ne asigurăm prin instrumente juridice permisibile, conform legislațiilor aplicabile și verificăm în mod regulat nivelul de securitate pus la dispoziție de prestatorii noștri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în numele nostru. Ne asigurăm că aveți la dispoziție mijloacele necesare pentru exercitarea drepturilor voastre și că vă protejăm drepturile și libertățile.  
 1. Cât timp păstrăm datele dvs.?
  Ca regulă generală, păstrăm datele voastre personale o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție care este, în majoritatea cazurilor, inclusiv dacă nu se materializează prin alocarea pentru un PROIECT, după 1 an (doisprezece luni) de la data înregistrării pe SITE și respectiv a completării unui PROFIL. Atunci când păstrăm datele voastre personale pentru un alt scop determinat, perioada de stocare va fi specificată în Politica de retenție (stocare) a datelor personale. Consimțământul vostru va trebui solicitat în cazul în care considerăm necesară extinderea perioadei de stocare a datelor peste această perioadă inițială.

11. Drepturile de care dispuneți

 • Înainte de a vă exercita drepturile, trebuie să vă identificăm pentru a proteja datele voastre cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.
 • Solicitările voastre privind prelucrarea datelor personale de către THESQUAD vor fi onorate cât mai curând posibil. Cu privire la procesele noastre interne, vom depune eforturi pentru a livra orice răspuns în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă aparțin, în termen de cel mult o lună, transmițând un mail la adresa contact@thesquad.ro prin apel telefonic folosind numărul de telefon afișat în secțiunea „Contact” de pe SITE.
 • Aveți dreptul de a primi informații în orice moment, cu privire la scopurile prelucrării datelor voastre personale, la categorii și surse, la destinatari, la perioadele de stocare a datelor cu caracter personal și la drepturile voastre.
 • Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, având posibilitatea de a vă opune unui proces decizional automat. THESQUAD nu realizează la această dată procese automatizate de decizie.
 • Aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal care vă aparțin, inclusiv dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Aveți dreptul de portabilitate (transfer) a datelor pe care ni le-ați furnizat prin crearea contului si completarea informațiilor de PROFIL sau a datelor pe care le prelucrăm, pe bază consimțământului vostru și care sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Vă vom furniza aceste date într-un fișier având un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel încât să le stocați sau să le divulgați altor prestatori de servicii. Puteți, de asemenea, să ne furnizați datele obținute de la alte companii. De asemenea, ne puteți solicita să furnizăm datele voastre cu caracter personal unui alt operator, cu toate acestea, acest lucru poate fi efectuat atunci când transmiterea datelor este posibilă din punct de vedere tehnic. Întrucât fișierul conține datele voastre cu caracter personal, vă rugăm să stocați aceste date în condiții de siguranță pe dispozitivul pe care îl utilizați. Astfel, portabilitatea (transferul) datelor va fi realizat în măsura în care sunt îndeplinite condițiile susmenționate, iar procesul de portabilitate de la noi către noul operator indicat este fezabil din punct de vedere tehnic, sau dacă operatorul indicat pentru a primi datele nu refuză portabilitatea. În orice caz, portabilitatea datelor vizează datele pe care le deținem în prezent, fără a include rezultatele prelucrărilor efectuate prin mijloacele noastre și în sistemele companiei, înainte de primirea solicitării de portare.
 • actualizăm datele cu caracter personal, cerându-vă să le revizuiți din când în când și ori de câte ori necesitatea actualizării este prevăzuta de lege. Totuși, dacă descoperiți că unele date sunt incorecte sau inexacte, puteți solicita rectificarea și/sau actualizarea datelor incorecte și completarea datelor incomplete.
 • Puteți rectifica sau completa datele cu caracter personal care vă aparțin contactându-ne și furnizându-ne datele corecte sau suplimentare. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor voastre, dacă acuratețea datelor este contestată pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea respectivă.
 • Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea, ceea ce înseamnă că stocăm datele voastre personale, dar nu le utilizăm în niciun alt scop.
 • Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal. Puteți exercita ambele drepturi în temeiul condițiilor prevăzute de lege. Vom evalua solicitarea voastră de ștergere din punct de vedere al legislației și a procedurilor noastre interne, luând în considerare existența unui contrat aflat în desfășurare și vom acorda un răspuns în scris în termenul agreat, care nu va depăși 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării de ș
 • În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.
 • Aveți dreptul de a ne contacta în orice moment, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile conferite prin legislația privind protecția a datelor cu caracter personal.
 • Aveți dreptul de a apela la Autoritatea de supraveghere a datelor, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, având adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, sau la o instanță competentă, dacă sunteți de părere că v-au fost încălcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 1. Cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere text introduse pe laptopul pe care îl utilizați, în smartphone sau tabletă, pentru a colecta informații standard de logare în cadrul platformei și informații privind conduita voastră pe SITE. Aceste informații sunt utilizate, spre exemplu, pentru a urmări utilizarea SITE-ului de către UTILIZATORI în vederea redactării unor rapoarte statistice privind activitatea desfășurată pe SITE și pentru a asigura funcțiile secțiunilor pe care le puteți accesa.   Pentru mai multe informații, vizitați Politica de cookie.  
 1. Cât timp vă păstrăm datele?
Dacă sunteți reprezentantul partenerului nostru contractual (persoană juridică), avem dreptul și obligația legală de a reține toate datele cu caracter personal necesare, pe care ni le-ați furnizat în scopuri de gestionare a colaborării noastre. Vom păstra datele reprezentanților dumneavoastră pe întreaga durată a valabilității contractului și pentru perioada prevăzută de legislația financiar-contabilă, adică minim 5 ani de la încetarea raporturilor juridice dintre companie și BENEFICIAR, pentru posibile acțiuni în justiție și alte scopuri expres prevăzute de lege. De asemenea, vă putem prelucra datele și în alte scopuri, iar în acest caz, perioada de păstrare este prevăzută în cadrul Politicii de retenție a companiei.
 1. Prelucrarea datelor copiilor minori
Recomandam UTILIZATORILOR minori să parcurgă cu atenție prevederile Politicii noastre de confidențialitate și a documentului TERMENI și CONDITII împreună cu părinții sau cu reprezentantul legal sau să contacteze THESQUAD accesând informațiile de contact puse la dispoziție în secțiunea „Contact” din platformă.   Prin utilizarea website-ului THESQUAD și respectiv prin interacțiunea în orice mod cu THESQUAD garantați că:
 • indiferent dacă accesați platforma din România sau din străinătate, dacă aveți vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, respectiv dețineți vârsta definită pentru „minori” în conformitate cu legile aplicabile din jurisdicția României, interacționați cu SITE-ul THESQUAD numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali conform condițiilor stabilite in cadrul platformei prin respectarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și
 • (ii) că aveți capacitatea deplină de a înțelege ceea ce presupune crearea unui CONT si/sau completarea informațiilor de PROFIL, pentru a deveni subiect al acestei Politici de confidențialitate. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să citiți cu atenție termenii acestei Politici de confidențialitate împreună cu părinții sau cu tutorii legali. Serviciile THESQUAD sunt direcționate sau destinate copiilor minori in conformitate cu Legea 52/2011, iar noi colectăm și solicităm informații de la minori pentru realizarea scopului comercial al platformei.
  Dacă obținem cunoștințe reale despre faptul că un UTILIZATOR al SITE-ului sau al paginilor THESQUAD din cadrul unor platforme de social media (ex: Facebook, Instagram) și este considerat drept copil în conformitate cu legea aplicabilă, vom lua măsuri pentru a șterge imediat informațiile personale ale acestuia în cazul în care au fost colectate. Dacă aveți cunoștință despre sau aveți vreun motiv să credeți că un copil a împărtășit orice informații cu noi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail anterior menționată (art. 1).  

15. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile UTILIZATORILOR/PROMOTERILOR nu sunt puse în pericol și că este respectată conformitatea cu legislația și reglementările relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal, implementăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în instruirea și în testarea regulată a angajaților și a partenerilor noștri, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat, sub supravegherea unui consultant in domeniul prelucrării datelor personale sau a unui Responsabil cu Protecția Datelor (Data Protection Officer – DPO) desemnat la nivelul companiei. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe BENEFICIARII noștri, pentru a asigura furnizarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor voastre cu caracter personal și încheiem cu aceștia acorduri de prelucrare a datelor personale, pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact sub autoritatea noastră și cu datele cu caracter personal care vă aparțin, realizează activitățile de prelucrare contractate în deplină siguranță și că respectă prevederile legislației în vigoare în materie.  
 1. Actualizări
Politica noastră de confidențialitate poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web, iar în măsura în care modificările/completările/actualizările, sunt de natură a va afecta considerabil din punct de vedere juridic, vă notificăm punctual, utilizând mijloacele de contact primite de la voi.   © THESQUAD – Versiune: octombrie 2019