POLITICA DE RETENTIE (STOCARE) A DATELOR PERSONALE

 1. Operatorul datelor cu caracter personal
  Operatorul datelor cu caracter personal obținute de la UTILIZATORII SITE-ului sau acordate de UTILIZATORI, este: Societatea Comercială SC. GRUP SAPTE S.A. WEBSITE: http://thesquad.ro/ Adresa sediului social: Cluj – Napoca, str. Ceahlău nr.11, Județul Cluj; Ne puteți contacta prin: E-mail: contact@thesquad.ro Prin telefon: 0264422566 (apel cu tarif normal în rețeaua Telekom); Prin poștă: Cluj – Napoca, str. Ceahlău nr.11, Județul Cluj, cod poștal 400488.   În cadrul prezentei Politici, Operatorul datelor cu caracter personal va fi denumit „THESQUAD” sau „compania”, care se identifică cu SC. GRUP SAPTE S.A..
 1. General
  Nevoia de a păstra date cu caracter personal variază în funcție de tipul de date care sunt prelucrate în cadrul companiei. Unele date pot fi șterse imediat, iar altele trebuie să fie stocate până în momentul în care utilitatea viitoare a acestora nu mai este o posibilitate. Există cazuri în care datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă limitată de timp, termenele de stocare fiind astfel impuse de reglementările legale aflate în vigoare, aplicabile la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene.   În alte cazuri, termenele de stocare trebuie să fie stabilite de către fiecare organizație în parte, în funcție de activitatea acesteia, ținând cont de principiile de prelucrare a datelor prevăzute în cadrul Regulamentului UE 679/2016 (cunoscut prin acronimul englezesc „GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Deoarece stabilirea de către companie, a termenelor de prelucrare și de retenție a datelor personale poate fi un demers oarecum subiectiv, implementarea unei Politici de retenție este importantă pentru a se asigura că regulile implementate la nivelul companiei privind stocarea datelor sunt aplicate în mod constant în întreaga organizație.   În orice caz, prevederile GDPR și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor, vor fi respectate de către THESQUAD în cadrul activităților de stocare a datelor cu caracter personal prelucrate.  
 1. Politica de stocare
  Domeniul de aplicare al prezentei Politici acoperă toate datele companiei, respectiv datele stocate în sistemele informatice ale acesteia, datele furnizate de companie în mass-media, datele închiriate sau provenite din colaborările și parteneriatele contractuale, indiferent de locația (sediul companiei sau punctul de lucru) în care aceste date sunt prelucrate.   Politica de retenție din cadrul THESQUAD este un instrument care oferă garanția că cerințele GDPR, legile și reglementările relevante din domeniul protecției datelor cu caracter personal sunt respectate. Această Politică, se referă, în principal, la principiul limitării reținerii în timp a datelor cu caracter personal prelucrate și care presupune stocarea acestora numai pentru o perioadă de timp necesară scopurilor pentru care sunt procesate aceste date. Politica de retenție (stocare) a datelor personale este destinată în primul rând ca o resursă favorabilă activității companiei, care va aloca perioade de retenție relevante în toate domeniile de activitate și departamentele companiei, permițând desfășurarea activităților de eliminare/ștergere/anonimizare a adatelor personale într-o manieră consecventă și controlată.  
 1. Solicitări cu privire la Politica de retenție (stocare) a datelor personale
  Prezenta Politică este aplicabilă persoanelor fizice în calitate de UTILIZATORI ai THESQUAD, persoane juridice în calitate de BENEFICIARI, dar și reprezentanților partenerilor noștri contractuali, atât în calitate de Operatori de date cu caracter personal în relație cu THESQUAD sau în calitate de Persoane împuternicite de Operator, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor.   Stocăm și prelucrăm datele personale numai în cazurile în care ne-ați furnizat voluntar aceste date, cum ar fi prin înregistrarea în platformă prin crearea unui CONT de UTILIZATOR, prin completarea informațiilor necesare creării unui PROFIL, completarea unui formular de contact sau prin abonarea la newsletter-ul companiei.   În măsura în care aveți solicitări sau întrebări legate de perioadele de stocare a datelor dumneavoastră personale în cadrul THESQUAD, vă rugăm să contactați compania, utilizând adresa de e-mail sau numărul de telefon susmenționate.  
 1. Motivele care justifică stocarea pe termen lung a datelor personale la nivelul THESQUAD
  Compania nu își propune să adopte o abordare de genul “salvează totul”. Considerăm că o astfel de regulă nu este practică sau eficientă din punct de vedere al costurilor și ar reprezenta o povară excesivă pentru tot personalul companiei și în special pentru departamentul IT care ar gestiona un volum tot mai mare de date. Cu toate acestea, anumite date trebuie să fie păstrate pe termen lung, pentru a proteja interesele societății, pentru a salva dovezi cu privire la prelucrarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate conform legii și a prezentei Politici, dacă THESQUAD consideră că este necesar, și în general, pentru a ne conforma bunelor practici comerciale.   Unele dintre cele mai importante motive pentru stocarea pe termen lung a datelor în cadrul THESQUAD, sunt următoarele:
 • Arhivarea modului de gestionare a potențialelor reclamații privind calitatea serviciilor noastre sau a modului de prestare a activității de unii dintre PROMOTERII noștri;
 • Asigurarea unor justificări sau probe în cazul unor diferende sau chiar litigii;
 • Investigarea accidentelor de muncă;
 • Anchetă privind producerea unui incident (breșă) de securitate;
 • Reglementări legale;
 • Siguranța proprietății intelectuale.
 
 1. Perioadele de retenție (stocare)
  Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt specificate în tabelul de mai jos și se aplică pentru toate formatele de înregistrări, adică format hârtie și/sau electronic, cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta Politică.  
DEPARTAMENT ACTIVITATE DE PRLEUCRARE PERIOADA DE RETENȚIE  
  MARKETING Formulare de înscriere la evenimentele și campaniile de activare a membrilor comunității de promiteri sau de participare la cursurile desfășurate în format electronic 12 luni de la data completării formularului electronic
  MARKETING Documente care atestă câștiguri sau premii acordate în baza concursurilor și extragerile la sorți 10 ani de la data încheierii acestora
Informații despre participarea în cadrul unor campanii organizate pe paginile companiei din rețelele de socializare (Facebook, Instangram) 2 ani de la data finalizării campaniei
RELAȚII CU UTILIZATORII E-mail primit de la UTILIZATOR pentru comunicarea unor aspecte în legătură cu PROIECTELE sau ACTIVITATILE depuse Pe întreaga perioada de existență a CONTULUI sau PROFILULUI și pentru o perioada de 3 ani după ștergerea sau anonimizarea informațiilor. Perioada este calculată de la data eliminării informațiilor din CONT sau PROFIL datele sunt stocate atât în format fizic cât și în format electronic, dacă situația nu impune prelungirea stocării informațiilor, caz în care UTILIZATORUL este punctual informat.
RELAȚII CU UTILIZATORII E-mail primit de la UTILIZATOR pentru solicitări legate de activitățile de prelucrare a datelor personale în cadrul THESQUAD Pe întreaga perioada de existență a CONTULUI sau PROFILULUI și pentru o perioada de 3 ani după ștergerea sau anonimizarea informațiilor. Perioada este calculată de la data eliminării informațiilor din CONT sau PROFIL datele sunt stocate atât în format fizic cât și în format electronic, dacă situația nu impune prelungirea stocării informațiilor, caz în care UTILIZATORUL este punctual informat.
RELAȚII CU UTILIZATORII Baza de date în care stocăm informații despre UTILIZATORII companiei În general, până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive (spre exemplu ștergerea CONTULUI sau a PROFILULUI in urma unei solicitări sau a neîndeplinirii condițiilor necesare inițierii unei relații cu THESQUAD, etc.) În mod particular, actualizăm această baza de date ori de câte ori avem sau ni se aduce la cunoștință despre modificări ale acestor date și în orice caz, o dată la doi ani operăm actualizarea bazei de date și eliminăm prin ștergere sau anonimizare informațiile care nu mai sunt actuale.
RELATII CU UTILIZATORI ACORD DE ZILIER 50 de ani de la data încetării PROIECTULUI pentru care a fost încheiat.    
CONTABILITATE/FINANCIAR Informații în legătură cu plățile efectuate către UTILIZATORI 10 ani de la data efectuării plății în conformitate cu Legislația contabilă
RELAȚII DE AFACERI Contractele încheiate de companie cu furnizori 10 ani de la data încetării contractului
RELAȚII DE AFACERI Contracte de parteneriat încheiate de companie pentru evenimentele comerciale de promovare organizate de companie 10 ani de la data încetării contractului
RELAȚII DE AFACERI Cărțile de vizită colectate în cadrul întâlnirilor de afaceri 1 an de la data ultimului contact
RELAȚII DE AFACERI (B2B) Date personale, precum: numele, funcția și datele de contact ale reprezentanților BENEFICIARILOR sau a altor furnizori cu care colaborăm Până la data solicitării ștergerii datelor sau până la data la care am aflat că datele au devenit inactive
  Pentru informații cu privire la termenele de stocare ale unor activități de prelucrare a datelor personale realizate în cadrul THESQUAD, care nu se regăsesc specificate în prezenta Politică, vă rugăm să transmiteți solicitările voastre pe adresa de e-mail contact@thesquad.ro sau prin accesarea celorlalte mijloace de comunicare puse la dispoziție în cadrul art. 1 și având în vedere condițiile stipulate în cadrul art. 4.  
 1. Planul de retenție
  Tabelul care conține perioadele recomandate de păstrare în evidențele THESQUAD (sisteme sau arhive fizice) a datelor cu caracter personal ale UTILIZATORILOR, este furnizat pentru fiecare domeniu de activitate relevant. Perioada de stocare se aplică în mod implicit tuturor înregistrărilor din categoria respectivă și va fi respectată ori de câte ori este posibil, deși admitem că pot exista circumstanțe excepționale care necesită păstrarea documentelor fie pentru perioade mai scurte, fie mai lungi. În cazul în care înregistrările sau documentele individuale necesită o perioadă de păstrare diferită de cea recomandată, THESQUAD trebuie contactată pentru a oferi lămuriri cu privire la cerințele specifice de stocare.  
 1. Distrugerea/eliminarea/anonimizarea datelor
  Distrugerea/eliminarea/anonimizarea datelor este o componentă esențială în cadrul normelor de stocare a datelor cu caracter personal neutilizate în activitatea viitoare a companiei. Distrugerea/eliminarea/anonimizarea sau anonimizarea datelor asigură utilizarea în mod eficient a datelor colectate în cadrul activității, ceea ce face ca datele prelucrate în mod constant de către THESQUAD să fie periodic actualizate pentru exactitate. Compania îi îndrumă în mod special pe angajați (sau pe colaboratori) să nu distrugă/elimine/anonimizeze date care încalcă această Politică. Distrugerea/eliminarea/anonimizarea datelor pe care un angajat (sau colaborator) le poate consideră dăunătoare pentru companie sau distrugerea datelor în încercarea de a ascunde o încălcare a legii sau a prevederilor prezentei Politici sunt demersuri în mod explicit interzise. Când perioada de retenție expiră, compania trebuie să distrugă/anonimizeze în mod activ datele acoperite de această Politică. Dacă un angajat (sau colaborator) care are acces la datele personale prelucrate consideră că anumite date nu ar trebui să fie distruse, eliminate sau anonimizate, acesta/aceasta ar trebui să contacteze superiorul direct, Responsabilul cu Protecția Datelor sau în lipsa acestuia, managementul companiei, astfel încât să poată să fie luată în considerare o excepție de la regulile instituite în prezenta Politică. Întrucât această decizie are implicații juridice pe termen lung, excepțiile vor fi făcute doar de un membru sau de către membrii echipei de conducere a companiei împreună cu Responsabilul cu protecția datelor desemnat.
 1. Solicitările de ștergere a datelor
  Puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal trimițând un e-mail pe adresa contact@thesquad.ro  în care trebuie să precizați următoarele: – Datele voastre de contact pentru transmiterea răspunsului/punctului de vedere al companiei; – Numele; – Activitățile de prelucrare prin care datele au fost colectate sau procesate (campanii de marketing si promovare, promoții, etc.); – Tipul datelor colectate sau prelucrate pe care doriți să le ștergem; – Numărul total de înregistrări care trebuie șterse;   Termenul de răspuns la solicitarea transmisă este conform Regulamentului General privind Protecția Datelor de maxim o lună de zile (convențional stabilim 30 de zile calendaristice) de la data transmiterii solicitării. În măsură în care, complexitatea solicitării transmise implică necesitatea prelungirii termenului de răspuns pentru o perioadă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia. În acest sens, un reprezentant al companiei vă va comunica situația solicitării transmise.   În măsura în care solicitarea transmisă, se va soluționa după evaluarea acesteia în cadrul THESQUAD cu ștergerea datelor dumneavoastră, vom trimite în atenția voastră un document care reprezintă punctul de vedere al companiei cu privire la solicitarea transmisă și acțiunile întreprinse, prin mijlocul de comunicare agreat. Documentul va cuprinde cel puțin următoarele informații:   – Scopul/scopurile pe bază pentru care datele au fost prelucrate; – Date care au fost șterse/eliminate/distruse/anonimizate și activitatea de prelucrare din cadrul THESQUAD de care acestea au aparținut; – Numărul de înregistrări eliminate.   Documentul fizic transmis, este semnat de un reprezentant al THESQUAD și este stocat și scanat în format fizic, pentru o perioadă de 3 ani de la data transmiterii notificării, urmând ca după această perioadă documentul original să fie distrus și reciclat. Dacă punctul de vedere va fi transmis prin email, acesta va fi stocat pe serverele companiei o perioadă de 3 ani de la data transmiterii acestuia către UTILIZATOR pe adresa de mail furnizată, apoi va fi șters.   Dacă trimiteți către THESQUAD o solicitare de acces la activitățile de prelucrare ale datelor dumneavoastră personale pentru a primi informații, vă rugăm să aveți în vedere că, din cauza procesării continue a datelor voastre personale și luând în considerare rutina stabilită în sistemele noastre informatice pentru ștergerea informațiilor prelucrate în condițiile Politicii de retenție (stocare) a datelor, ne angajăm să vă menținem datele actualizate și exacte în orice moment. Astfel, această procesare de rutină poate implica modificarea sau ștergerea informațiilor personale pe care le procesăm, după ce ați trimis o solicitare către noi. În acest caz, THESQUAD va furniza informațiile pe care le deține în momentul transmiterii răspunsului, chiar dacă acestea vor fi diferite de informațiile stocate la data trimiterii solicitării. Rețineți că ștergerea datelor voastre personale este o procedură pe care THESQUAD ar fi efectuat-o chiar dacă nu ați fi trimis solicitarea.  
 1. Dezvoltare continuă
  Perioadele de stocare (retenție) vor fi menținute de către THESQUAD care va efectua modificări, completări și actualizări, ori de câte ori legislația, orientările Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal sau anumite modificări organizaționale sau structurale ale THESQUAD, impun aceste schimbări.  
 1. Actualizări
  politica noastră de retenție (stocare) a datelor personale poate fi modificată din când în când (în general, pentru a respecta legislația și practicile privind protecția datelor). Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web, iar în măsura în care modificările/completările/actualizările, sunt de natură a va afecta considerabil din punct de vedere juridic, vă notificăm punctual, utilizând mijloacele de contact primite de la UTILIZATORI sau BENEFICIARI.   © THESQUAD – Versiune: octombrie 2019